SPF & PRO Vimmerby

Politikerutfrågning 2018-08-08 i Vimmerbyparken. Samtliga partier var inbjudna av PRO och SPF gemensamt och alla åtta tackade ja.

Utfrågare för SPF var Chatrine Pålsson Ahlgren och för PRO Bengt Kronblad