Välkommen sköna maj

Första maj 2018Hultsfreds Centrum första majSköna = vackra maj är här!
Sköna = njutbara maj låter ännu vänta på sig.
Vårvindarna är friska och solen får Hulingens vatten att glittra.
Vena musikkår har idag gått i täten för Hultsfreds socialdemokraters
demonstrationståg genom köpingen.

Om fanorna hade varit gröna, så hade jag också gärna gått i ledet. Det är något visst med musikkårer och fladdrande fanor.

Budskapen på plakaten kunde i mångt och mycket stå för de flesta partiers åsikter. Jag fastnade särskilt för ett par som gällde kultur i skolan och kulturskola till Hultsfred.